Litt “hangover” | Og denne sexpraten

Categories Religion og tro

Hei dere! 

I dag har jeg skikkelig hangover, ikke fordi jeg var på fylla i går, men fordi jeg var oppe til 01.30 i natt (noe som er alt for sent når barna våkner 0550;) ). Jeg fulgte med på det årlige møtet for alle unioner i Adventistkirken, de kaller det for Annual Council, og der tar man opp forskjellige saker, stemmer og vedtar ting i forhold til fellesting i kirken vår. I går, og i natt, var det ekstra spennende da det som ble tatt opp har skapt mye engasjement og debatt. 

“Generalkonferensens komité for å overvåke spørsmål om kirkens enhet (Unity Oversight Committee) la 17. juli fram et nytt dokument med forslag til prosedyrer som skal følges i tilfeller der kirkelige organisasjoner ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling, styre eller policy.” Kilde: Adventist.no

I hovedsak legger dokumentet opp til et system med en rekke underkomiteer som skal ta stilling til om det faktisk foreligger brudd på vedtak eller retningslinjer (policy). Hvis de aktuelle komiteene konkluderer med at det foreligger brudd på vedtak eller retningslinjer, legges det opp til tre trinn i den videre reaksjonen.

  1. Advarsel til organisasjonen der bruddene forekommer.
  2. Offentlig reprimande av lederen for organisasjonsleddet der bruddet forekommer.
  3. Utelukkelse fra Generalkonferensens styre av ledere for enheter der brudd forekommer, eventuelt utelukkelse av menigheten fra hele organisasjonsleddet. Kilde: Advnetist.no

Så, ja. Bak dette forslaget ligger også en debatt angående ordinasjon, og ordinasjon av kvinner. De unionene som faktisk ordinerer kvinner vil, mest sannsynlig, oppleve en form for “straff”, eller… ja, jeg finner liksom ikke et bedre ord. Nå er det ikke bare kvinnelig ordinasjon som er noe som skal bli sett nærmere på, men det er den saken som ligger meg nærmest hjertet. 

Under gårsdagens møte kom mange frem og presenterte sine tanker og også sine bekymringer når det kommer til dette forslaget. Og mange uttrykte at vi som kirke trenger å ha noen regler og “policies”, men at det med dette forslaget går et skritt for langt. Det blir en endring av struktur, det fører til mer splid, enn enhet, og friheten i vårt kirkesamfunn blir satt på prøve. 

Forslaget ble stemt over og fikk flertall; 60% ja, 40% nei. 

Så, ja.. Litt hangover i dag.

Men, jeg ønsker ikke å glemme at det finnes to sider av saken. Nemlig de som stemte ja, for som du kanskje har skjønt så ville jeg gjerne sett at det ikke ble noe av dette dokumentet og disse komiteene. Allikevel ble det stemt igjennom og jeg ønsker at de som er pro dette dokumentet skal føle at jeg respekterer dem.

Jeg ble klar over i går, etter en prat med en nær venn, at jeg kanskje kan virke litt respektløs når det kommer til mennesker som ikke mener det samme som meg. Og etter å ha tenkt litt så kan jeg se at, jo, det kan jeg kanskje ha vært. Dette er noe jeg ønsker å jobbe med, man kommer ingen vei ved å være blind for andres meninger.

Dette er også grunnen til at jeg slettet to av innleggene jeg skrev om sex og onani. Jeg trenger litt mer tid til å tenke. I kristne miljøer kan det være vanskelig å uttrykke seg riktig om disse temaene, så jeg kommer til å jobbe litt mer med slike innlegg, og jeg ønsker å dele noen nye slike innlegg om litt, men jeg må tenke litt mer på temaene først OG også “studere” disse temaene før jeg ytrer en mening igjen. 

Jeg har også fått inn flere spørsmål når det kommer til sexualitet, sex før ekteskapet osv. Jeg kommer til å lage innlegg til dere, men ha litt tålmodighet. Jeg må skrive med litt … hm…. omhu. 

Ja, er du medlem av et kirkesamfunn? Jeg vet at noen av innleggene mine er veldig “interne”, men jeg håper mine ikke- kristne, eller ikke- adventist lesere bærer over med dette 🙂 

Vi blogges! 

– Guro <3 

2 kommentarer

2 thoughts on “Litt “hangover” | Og denne sexpraten

  1. Flott om du klarer å respektere dem, som ikke respekterer deg. Fordi det er jo en vesentlig del av saken her, er jeg redd for… Respekten for de kvinnelige pastorer og deres kall er på et lavpunkt, når vi utvider muligheten for slik displinering. Det tankevekkende er jo at det aldri er blitt vedtatt at kvinner IKKE kan ordineres. Spørsmålet har aldri vært opppe. Det har aldri blitt vedtatt for eller imot. Svaret tas bare for gitt av så mange nå. Men det skal mer til enn policies og fordommer for å hindre Gud å bruke dem han kaller til tjeneste, tror jeg.

  2. Lars: Ja, det er en tanke det der. Men jeg håper vi kan klare å stå på vårt uten at vi tråkker andre for mye på tærne. Det er også som du sier tankevekkende at det aldri har blitt vedtatt at kvinner IKKE kan ordineres. Det er en veldig rar sak det her, og, som debatten i går viste, det er en underliggende flamme som ikke kommer til å slukke. Ai…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *